Tüzük

BÖLÜM 1

Grubun Adı ve Yapılanması

Madde 1
 1. Grubun adı “BİLİŞİM GRUBU“dur.
 2. Grubun Merkezi İstanbul‘dadır.
 3. Grup, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
 4. Grup, Türk bilişim sektörünün önemli inisiyatiflerinden biri olmak üzere 15 Kasım 2017 tarihinde Kurucu, Kurucu Üyeler ve Danışma Kurulu Kurucu Üyeleri tarafından kuruldu.
 5. Kurucu Merkez Yönetim Kurulu, Kurucu Genel Başkan tarafından 8 Şubat 2018 tarihinde ilan edildi.
 6. Bu tüzük, 8 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 7. Madde 1, Madde 5, Madde 10, Madde 13, Madde 14, Madde 15, Madde 16, Madde 17, Madde 18 ve Madde 19 sadece Merkez Genel Kurulu’nda değiştirilebilir,

Hakkında, Vizyon, Misyon

Madde 2

Grup, faaliyetlerinde aşağıdaki gelişmeleri hedefler:

 1. Bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesine katkıda bulunmak,
 2. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasını sağlamak,
 3. İhracatımızın niteliğinin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesinin sağlamasına katkıda bulunmak,
 4. Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekaya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı noktasında yol göstermek ve destek vermek,
 5. Teşvik politikalarının yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi için önerilerde bulunmak,
 6. Üyelerini bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 7. İnsana yapılan yatırımları desteklemek,
 8. Yasal düzenlemeler, standartlar, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermektir.
Madde 3

Vizyonu,

 1. Türk bilişim sektörünün en etkili düşünce topluluğu olmaktır.
Madde 4

Misyonu,

 1. Yenileşimci bilişim fikirleri üretmek/değerlendirmek,
 2. Kararları ilgili kişiler ve kurumlarla paylaşmak,
 3. Kamuoyu oluşturmak,
 4. Şikayet odaklı değil, çözüm odaklı hareket etmektir.

 

BÖLÜM 2

Üyelik Kriterleri, Hakları ve Yükümlülükleri, Kuralları, İptali Kriterleri

Madde 5

Üyelik Kriterleri

 1. Farklı sektör ve alanlarda faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin Bilgi Teknolojileri (BT) bölümlerinde çalışan Chief Information Officer (CIO), bölüm ve birim yöneticileri üye olmak için başvurabilir.
 2. Farklı sektör ve alanlarda faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin BT yöneticisi pozisyonunda olmayıp BT uzmanı pozisyonunda olan ve engelli statüsünde çalışan kişiler üye olmak için başvurabilir.
 3. Üretici, distribütör, çözüm sağlayıcı şirketlerin çalışanları üye olmak için başvuramaz.
 4. Kurucu ve Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri grubun doğal üyesidir.
Madde 6

Üyelik Hakları ve Yükümlülükleri

 1. 13 Aralık 2017 tarihine kadar üyeliği onaylananlar “Kurucu Üye” unvanını kullanabilir. 13 Aralık 2017 tarihinden sonra üyeliği onaylananlar “Üye” unvanını kullanabilir.
 2. İşinden ayrılmış üyelerimizin yeni bir işe girene kadar 1 yıl süreyle üyeliği devam edebilir.
 3. Merkez Genel Kurulu Toplantısı’na katılım hakkı ve yükümlülüğü, oy kullanma hakkı ve yükümlülüğü verilir.
 4. Aylık düzenli toplantılara katılım hakkı ve yükümlülüğü verilir (Katılım bilgilendirmesi konusunda belirtilen tarihlere uyularak).
 5. Mart 2018’de yapılacak lansmana katılım hakkı ve yükümlülüğü verilir (Katılım bilgilendirmesi konusunda belirtilen tarihe uyularak).
 6. Yetkinliklerinin ve tecrübelerinin olduğu alanlarda Çalışma Gruplarına katılım hakkı ve yükümlülüğü verilir.
 7. Foruma katılım hakkı ve yükümlülüğü verilir.
 8. Yetkinliklerinin ve tecrübelerinin olduğu alanlarda önceden izin alınması şartıyla Grubu temsilen medyaya çıkma imkanı verilebilir.
 9. Grubun gerçekleştireceği önemli kişi ve kurum ziyaretlerinde belirlenen kontenjan çerçevesinde katılım imkanı verilebilir.
 10. Düzenlenen anketlerde oy kullanma hakkı ve yükümlülüğü verilir.
 11. Üyeler talep edilen bilgileri, belgeleri ve gerekli izinleri belirtilen tarihlere uyarak vermekle yükümlüdür.
Madde 7

Üyelik Kuralları

 1. Grupta siyaset, din, futbol vb. ayrıştırıcı konular paylaşılamaz ve değerlendirmeler yapılamaz.
 2. Diğer üyeleri rencide edebilecek yorumlar yapılamaz.
 3. Mesaj trafiği oluşmaması için:
  1. Özel günlerle (resmi ve dini bayramlar, yeni yıl, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, diğer özel günler vs.) ilgili tebrik ve hayırlı olsun mesajları gönderilemez.
  2. Her hangi bir konuda tebrik, teşekkür, alkış vs. mesajları; geçmiş olsun, baş sağlığı vs. mesajları gibi tekrarlayabilecek biçimde olan mesajlar gönderilemez.
  3. Merhaba, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar vs. mesajları gönderilemez.
  4. Sohbet havasında kısa ifadelerle ya da satır satır ayrı mesajlar göndermek yerine, ana mesajın paragraf kullanılarak tek mesajda gönderilmesine özen gösterilmelidir.
  5. Gruba yeni katılan Üyeleri tanıtmak amacıyla ekleyen kişi tarafından grup adına hoş geldiniz mesajı paylaşılabilir. Bunun dışında diğer Üyeler tarafından hoş geldiniz mesajı gönderilemez.
 4. Sadece bilişim odaklı konular değerlendirilebilir.
 5. Reklam ve pazarlama amaçlı ürün, çözüm, firma, kişi önerileri yapılamaz.
 6. Üyelerimizden öneri istenmesi durumunda o konuyla ilgili ürün, hizmet almış üyeler olumlu/olumsuz deneyimleriyle beraber sadece firma ismi vererek geri bildirimlerini paylaşabilir. Kişi ismi ve iletişim bilgisi paylaşılamaz. Fiyat ve indirim oranı gibi özel bilgiler paylaşılamaz.
Madde 8

Anlık Mesajlaşma Uygulaması Kuralları

 1. Anlık mesajlaşma uygulamasının kapasite sınırlamaları çerçevesinde üyeler eklenebilir.
 2. Kapasite dolduğunda gerek görülürse yeni gruplar oluşturulabilir.
 3. Grupta eksilme olması durumunda diğer gruplardan ekleme yapılabilir.
 4. Çok acil bir konu olmadıkça mesajlaşma 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır.
Madde 9

Forum Kuralları

 1. 7 gün 24 saat yazışma yapılır.
Madde 10

Üyelik İptali Kriterleri

 1. Üyelik kriterlerine uygun olmadığı anlaşılan üyelerin üyelikleri düşürülebilir ve üyelikten çıkarılabilir.
 2. Tüzüğe aykırı davranış sergileyenler üyelikten çıkarılabilir.
 3. Merkez Genel Kurulu Toplantısı’na, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti olmamasına rağmen katılmayanlar üyelikten çıkarılabilir.
 4. Kendisinin veya çalıştığı şirketin sahiplerinin/yöneticilerinin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması durumunda üyelikten çıkarılabilir.
 5. Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılanlar ya da çıkarılanlar kazanılmış tüm haklarını kaybeder. Tekrar başvurmaları durumunda başvuruları Merkez Genel Kurulu’nda değerlendirilebilir.

 

BÖLÜM 3

Grup Organları ve Genel Başkan

Madde 11

Merkez Organları

 1. Merkez Genel Kurulu
 2. Genel Başkan
 3. Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Genel Kurulu

Madde 12
 1. Merkez Genel Kurulu, Grubun en yüksek karar organıdır.
 2. Merkez Genel Kurulu üyeleri, Grubun tüm üyelerinden oluşur.

Merkez Genel Kurulu Toplantıları

Madde 13

Merkez Genel Kurulu

 1. İki yılda bir Şubat ayı içinde Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla “olağan” olarak İstanbul’da toplanır.
 2. Merkez Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da grup üyelerin yarısından bir fazlasının yazılı isteği üzerine “olağanüstü” olarak İstanbul’da toplanır.
 3. Merkez Yönetim Kurulu, toplantının İnternet üzerinden ve/veya İnternet üzerinden oylama ile yapılması konusunda karar alabilir.

Çağrı Yöntemi

Madde 14
 1. Merkez Yönetim Kurulu, grup tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini ve toplantı yöntemini web sitesinde ilan eder. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (90) günden fazla olamaz.
 2. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı ikinci defa ertelenmeden yapılır.

Toplantı Karar ve Yeter Sayısı

Madde 15
 1. Toplantı Yeter Sayısı: Merkez Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 2. Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylama açık oy ve açık tasnif ile yapılır.

Toplantı Yöntemi

Madde 16
 1. Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 2. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısı’na aittir.
 3. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte onaylar.
 4. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna iletilir.

Görüşülecek Konular

Madde 17
 1. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 18

Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı konular şunlardır:

 1. Grubun geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
 2. Gelecek dönem çalışmaları için gerekli değerleri belirlemek ve yönergeleri vermek,
 3. Başkanı ve Yönetim Kurullarını seçmek,
 4. Grup tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
 5. Grubun dağılmasına karar vermek.

Genel Başkan

Madde 19

Genel Başkan adaylığı için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Merkez Genel Kurulu’nda Genel Başkan adaylığı: Mevcut Genel Başkan ve Grup üyelerinin en az beşte birinin desteğini alan tüm üyeler Genel Başkan adayı olabilir. Bir üye bir Genel Başkan adayını aday olarak gösterebilir.
 2. Adayların tanıtılması hakkı: Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar Merkez İnternet sayfalarında duyurulur.
Madde 20

Merkez Organları için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Merkez Genel Kurulunda adaylık: Grubun tüm üyeleri aday olabilir.
 2. Adayların tanıtılması hakkı: Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar Merkez İnternet sayfalarında duyurulur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 21
 1. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla, üyeler arasından seçilecek biri başkan olan on beş (15) asıl, on beş (15) yedek olmak üzere toplam otuz (30) üyeden oluşur.
 2. Genel Başkan adayları, Merkez Yönetim Kurulu için kendi listelerini paylaşabilir.
 3. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda Genel Başkan tarafından yedek üyeler göreve çağrılır.

Merkez Yönetim Kurulu‘nun Görevleri

Madde 22

Grubun tüzüğü ve Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Grubun temsilinden Genel Başkan liderliğindeki Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu;

 1. Grubu temsil etmek ya da bu konuda grup üyelerinden bir ya da birkaçına ya da Başkan Yardımcılarına yetki vermek,
 2. Gerekli gördüğü yerlerde şubeleri ve temsilcilikleri oluşturmak, şubelerle ve temsilciliklerle ilişkileri sürdürmek,
 3. Grubun genel yönetimini yürütmek,
 4. Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
 5. Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara katılacakları saptamak,
 6. Grubun yönetsel çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başka Başkan Yardımcılarını atamak,
 7. Grubun çalışmalarını verimli ve etkin biçimde yürütmek, katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Özel Kurullar, Çalışma Grupları, Özel Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönergelerle belirlemek, yönergelere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
 8. Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönergeler hazırlayarak, Grubun çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
 9. Bu Tüzükte bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
 10. Tüzük’te gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak,

Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

Merkez Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Madde 23

Merkez Yönetim Kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir (1) Genel Başkan Vekili, onüç (13) Genel Başkan Yardımcısı seçerek görev bölümü yapar,

 1. Genel Başkan: Merkez Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Grubu temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.
 2. Genel Başkan Vekili: Genel Başkanın göstereceği görevleri yapar. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Genel Başkan ve Genel Başkan Vekilinin bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.
 3. Genel Başkan Yardımcıları: Genel Yardımcılarının görev dağılımları ilgili yönergede gösterilir.

Bu görevlerde bir boşalma olduğu veya gerekli durumlarda Merkez Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapar.

Toplantı Zamanı ve Yöntemi

Madde 24
 1. Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Kurul gerektikçe Genel Başkan’ın çağrısı üzerine de toplanabilir.
 2. Toplantılar Merkez Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır.
 3. Merkez Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını alabilir.

Boşalan Üyelikler

Madde 25
 1. Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti olmamasına rağmen birbiri ardına iki (2) toplantıya katılmayan üye, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılabilir.
 2. Merkez Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik yerine, Genel Başkan tarafından yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Görev Süresi ve Genel Kurula Karşı Sorumluluğu

Madde 26
 1. Merkez Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Merkez Yönetim Kurulu, çalışmalarını ve genel durumu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Merkez Genel Kurulu’na sunar ve bunu, toplantıdan en az bir hafta önce Merkez Genel Kurulu’na katılacak olan üyelere dağıtır ve Grubun İnternet sayfasında yayınlar.

 

BÖLÜM 4

Çalışmaların Yürütülmesi

Madde 27
 1. Grubun çalışmaları, Grup organlarınca, Merkez ve Şube Yönetim Kurulları tarafından Tüzük ve Yönergelere göre oluşturulan sürekli ya da geçici Çalışma Grupları, Kurullar, Özel Birimlerce yürütülür.
 2. Çalışma Gruplarının, Kurulların, Özel Birimlerin oluşturulması; bu Grup, Kurul ve Birimlerin görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Yönergelerle belirlenir.
 3. Çalışma Grupları, Kurullar ve Özel Birimlerin eşgüdümü Genel Başkan Yardımcıları aracılığıyla sağlanır.

Çalışma Grupları

Madde 28
 1. Tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere; amacı, görev alanı, çalışma süresi ve yaklaşık üye sayısı Yönetim Kurullarınca belirlenmek koşuluyla, Grup üyeleri arasından atanacak bir Çalışma Grubu Başkanı‘nın yönetiminde ve sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
 2. Çalışma gruplarına, gereken durumlarda, “Proje Grubu”, “Komisyon”, “Komite” vs. adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, Tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.
 3. Çalışma Grubu Başkanı, gerektiğinde, Çalışma Grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.
 4. Çalışma Gruplarının çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre yürütülür.

Özel Kurullar

Madde 29
 1. Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda Tüzük‘te öngörülenler dışında kurul ve birimler Merkez Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulabilir. Oluşturulan bu Kurul ve Birimler‘in Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönergeyle düzenlenir.

Şubeler

Madde 30
 1. Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, yurt içinde ve dışında Grubun şubelerinin açılmasına karar verir.
 2. Merkez Yönetim Kurulu, Şube açılacak il veya ilçede ya da ülkede en az bir (1) aydır yerleşik olan en az beş (5) kişilik kurucular kuruluna Şube açılabilmesi için yetki verir.
 3. Merkez Yönetim Kurulu kararı uyarınca yeni kurulan Şubeler, kuruluş tarihini izleyen en geç bir (1) ay içinde Şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.
 4. Şubenin kendi bölgesinde grubu temsil, yeni üye kazanımı, mevcut üyelerin koordinasyonu vb. konularında hakkı ve yükümlülüğü vardır.
 5. Şube Yönetimi faaliyetlerini ve planlarını aylık olarak Merkez Yönetim Kurulu’na raporlar.

Temsilcilikler

Madde 31
 1. Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, yurt içinde ve dışında Grubun Temsilcilerinin belirlenmesine karar verir.
 2. Temsilcinin kendi bölgesinde grubu temsil, yeni üye kazanımı, mevcut üyelerin koordinasyonu, Şube açılması hazırlıkları vb. konularında hakkı ve yükümlülüğü vardır.
 3. Temsilci faaliyetlerini ve planlarını aylık olarak Merkez Yönetim Kurulu’na raporlar.
 4. Temsilci, Şube açılışı ile beraber haklarını ve yükümlülüklerini Şube Yönetimine devreder.

 

BÖLÜM 5

Danışma Kurulu, Diğer Paydaşlar

Madde 32

Merkez Yönetim Kurulu ve/veya direkt Genel Başkan tarafından gerekli görülmesi durumunda Danışma Kurulu Üyeleri atanabilir. Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönergeyle düzenlenir.

 1. 13 Aralık 2017 tarihine kadar üyeliği onaylananlar “Danışma Kurulu Kurucu Üyesi” unvanını kullanabilir. 13 Aralık 2017 tarihinden sonra üyeliği onaylananlar “Danışma Kurulu Üye” unvanını kullanabilir.

Diğer Paydaşlar

Madde 33
 1. Merkez Yönetim Kurulu ve/veya direkt Genel Başkan tarafından gerekli görülmesi durumunda diğer paydaşlarla işbirliğine gidilebilir.